TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ TUYỂN DỤNG SẢN PHẨM TRANG TRÍ DOWNLOAD DỰ ÁN TRANG TRÍ NỘI THẤT LIÊN HỆ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

LƯỢNG TRUY CẬP

TRANSLUCENT RESIN PANEL Z-0007

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : TRANSLUCENT RESIN PANEL Z-0007

Kích thước     : 2440 x 1220 (mm)

Vật liệu          : MICA (ACRYLIC) POLYRESIN WITH SELECTED INFILL

Bề mặt           : TRONG SUỐT