TRANG CHỦ GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ TUYỂN DỤNG SẢN PHẨM TRANG TRÍ DOWNLOAD DỰ ÁN TRANG TRÍ NỘI THẤT LIÊN HỆ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

LƯỢNG TRUY CẬP

Cocohusk Panel CO-01p

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Cocohusk Panel CO-01p

Kích thước     : 180 x 180 (mm)

Vật liệu          : Vỏ Dừa

Bề mặt           : Theo hình sản phẩm